Motorové rogalo Súčasnosť

Motorové rogalo sa skladá z:

1. Krídla/rogalo, klzák/ tzv. nosná plocha, ktorá na základe aerodynamiky, umožňuje pohyb motorového rogala vo vzduchu. Sú rôzne typy krídiel, ako napríklad školné, pre pomalšie rýchlosti a tiež kategórie profi určené pre skúsených pilotov a väčšie rýchlosti letu.

2. Trojkolky/trike, podvozok/, ktorá je upevnená pod krídlom v jeho ťažisku. Môže byť jednomiestna len pre pilota, alebo dvojmiestna pre pilota a pasažiera, alebo žiaka pilotného výcviku. Obsahuje okrem samotnej konštrukcie aj prístrojové vybavenie, napr. výškomer, rýchlomer, vario, motorové prístroje atď. Tiež je na nej upevnený motor s vrtuľou, ktorý tlačným usporiadaním dáva motorovému rogalu hnaciu silu k letu.

Motorové rogalo = Motorový závesný klzák

Motorové rogalá najnovšej generácie už majú, pefektný aerodynamický tvar, dokonalé vystreľovacie záchranné systémy, kvalitné letecké motory rotax 912 s výkonom 80 hp alebo 100 Hp, ako aj elektrický posuv ťažiska na reguláciu rýchlosti a sú vyrobené z vysokopevnostných a ľahkých materiálov.


{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-ca3be79f497e5f0284641e61e8127911' }}

Hlavné výhody motorového závesného klzáka

medzi lietadlom a MZK, je to ako rozdiel medzi jazdou autom a na motorke úžasný výhľad do všetkých strán a spojenie s prírodou bez obmedzení uzatvorenej kabíny, perfektná možnosť fotografovania a natáčania videí, bez prekážok a okienok


MZK je schopný odštartovať zo spevnených plôch letísk, z nespevnených poľných ciest, lúk a pasienkov a tiež tam aj pristáť. Cestovná rýchlosť MZK sa pohybuje medzi 75-110km/h, preto je schopný letu na väčšie vzdialenosti, pričom pri pomalšom lete si môžete vychutnávať pohľady na krajinu a jej detaily.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-dff1f00f42691680e4a1ea54f2191359' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-d5412f3b988fb6e4b5e1d8c65fc9c022' }}

Motorové rogalo alebo klzák

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-bd9099510fc691c80813dacbde9a23e0' }}
Lietanie a potreba hangáru – AKO TO JE?

Pilot môže kombinovať výhody závesného klzáka, využívaním stúpajúcich teplých vzdušných prúdov ako i pohon motorom, ak má ľahšiu konštrukciu krídla aj motorizácie dá sa zakúpiť za pomerne nižšiu cenu, ako lietadlo, čo robí toto lietanie finančne dostupným takmer každému dá sa poskladať tak, že nepotrebujete hangár, ako lietadlo a poskladané sa dá ľahko prepravovať po bežnej komunikácii.

Je motorový závesný klzák bezpečný?

Motorové závesné lietanie patrí medzi rizikové športy a pilot musí byť vždy opatrný. Sme presvedčení, že motorový závesný klzák je bezpečnejší ako napríklad jazda na motorke práve z dôvodu, že všetky riziká sú dopredu čitateľné. Jazdca na motorke môže prekvapiť štrk na inak čistej ceste. Nič také ako náhly vietor, či „zrazu búrka“ neexistuje. Pilota, ktorý dobre sleduje počasie a najmä vietor by nemalo nič ohroziť. Ak je vietor príliš silný na lietanie, pravdepodobne sa pilotovi ani nepodarí odštartovať.

Súčasnosť a zopár fotografií

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-f3dec0369b7543cf1dace7e592efed6e' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-3fadda73aadae6798fd07049b3c5f63b' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-54bd7c256f0954d759fe1cda6922ff8a' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-6780d3a14b02678788a5575f4395808f' }}