Zväz Motorového

Závesného Lietania

O NÁS

Sme partia nadšencov lietania z celého Slovenska, pilotov a priaznivcov letu na motorových rogalách, ktorá miluje voľný, slobodný pohyb vzduchom, úžasné pohľady z výšok na naše krásne hory, doliny, dedinky a mestá.

Radi sa stretávame na našich zletoch, aj mimo nich a pri guľášiku debatujeme o lietaní a zážitkoch, ktoré pri tomto krásnom športe zažívame. Ak aj teba lietanie láka a baví príď medzi nás, najprv sa len s nami previesť vzduchom a ak ťa to chytí, tak sa môžeš stať jedným z nás, pilotom motorového rogala.

Sme organizovaní v Leteckej amatérskej asociácii Slovenskej Republika tzv. Laa SR, web: www.laa.sk pod sekciou Zväz motorového závesného lietania. Všetku administratívu a oficiality pre naše lietanie, ako napríklad evidenciu pilotov, evidenciu leteckej techniky, školenia, poistenia, organizáciu lietania a veľa ďalšieho, pre nás zabezpečuje Laa SR, ktorej sme členmi.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-20755578fe3be083f4dcb334a28aac58' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-9a8e4bec81afb362878f4e1b4b070701' }}